Videos

Published 02/09/2023

01.03 min

Greenstat ASA sin ledelse har sammen med styret lagt en strategi for notering på Euronext Growth oktober 2023. Markedet for «grønne selskaper» er i bevegelse og det grønne skiftet trenger mer enn noensinne økt fart og implementering. Behovet for ny fornybar energi er høyt oppe på den politiske agendaen og markedet for fornybar energi er i hurtig vekst, i en verden som opplever historisk høye strømpriser. Sterkt drevet av solmarkedet har Greenstat økt sin topplinje med 9 gangen fra 2021 til 2022, og med en forventet videre økning inn i 2023.

More videos