8.50NOK

Aksjepris

Det er mulig å kjøpe aksjer i Greenstat ifm emisjoner i februar og mars 2023.

2017

Antall aksjonærer

Greenstat er et folkeeid selskap der små og store aksjonærer er viktige for å nå vårt felles mål.

INVESTOR RELATIONS

Vegard Frihammer

Green Executive Officer / Founder

+47 928 26 952