Videoer

Publisert 09.02.2023

01.03 min

Greenstat ASA sin ledelse har sammen med styret lagt en strategi for notering på Euronext Growth oktober 2023. Markedet for «grønne selskaper» er i bevegelse og det grønne skiftet trenger mer enn noensinne økt fart og implementering. Behovet for ny fornybar energi er høyt oppe på den politiske agendaen og markedet for fornybar energi er i hurtig vekst, i en verden som opplever historisk høye strømpriser. Sterkt drevet av solmarkedet har Greenstat økt sin topplinje med 9 gangen fra 2021 til 2022, og med en forventet videre økning inn i 2023.

Flere videoer

For å støtte strategien og ekspansjonen av Greenstat har vi justert og oppdatert den visuelle verktøykassen

Ny visuell profil for Greenstat

Arkitektene i Local har jobbet i tett samarbeid med Greenstation for å utvikle fremtidens energistasjon. Ved å utnytte ny teknologi og innovasjon utvikler vi et nytt konsept hvor du sømløst kan lade elbiler. Prosjektet er skalerb...

Arkitektene i Local om Greenstation

Se og hør daglig leder, Vegard Frihammer, fortelle om selskapets ambisjoner og hvordan vi daglig jobber med visjonen vår "Making Green Happen"

Greenstats ambisjoner og visjoner

Grønn hydrogenproduksjon er en av flere viktige steg for løse utfordringene med å gå inn i en fossiluavhengig fremtid.

Are Sæbø om grønn hydrogenproduksjon i Greenstat

Engasjement for klima og miljø handler om valg – og hvordan det å bli med på omstilling av bilparken er viktig.

Christine Ødegaard i om engasjement for klima og miljø

Tine forteller om Norge sin unike posisjon som energiprodusent og mulighetene for ny industri basert på ren energi. Greensight jobber med hele energisystemet og kan med sine analyser se muligheter for å redusere utslipp og omstil...

Tine Louise Trøen fra Greensight

Kjetil fortel litt om sin bakgrunn og hva felt Greensight jobber med.

Kjetil Trovik Midthun fra Greensight

Christine Ødegaard i Elbilforeningen har besøkt Greenstation på Straume

Christine Ødegaard i Elbilforeningen

En sømløs ladeopplevelse er noe mange ønsker seg – og Greenstation på Straume kan krysse av på de fleste punkt!

Roar Nygaard om hvordan Greenstation fungerer

Tom Georg Indrevik snakker om den nye pilotstasjonen til Greenstation på Straume

Ordfører i Øygarden om viktigheten av å ha nok ladestasjoner

Brukergruppen "early adopters" for elbil og hurtiglading møtte utfordinger med infrastruktur og betalingsløsninger for ladestasjoner. Vegard Frihammer snakker om sine egne tidlige erfaringer og hvordan dette inspirerte ideen bak ...

Greenstation: Tidlige ladeerfaringer som elbilist